Për të promovuar potencialet turistike të Kosovës perëndimore, në më shumë qytete u organizua promovim i drejtpërdrejtë. U organizuan shtatë evenimente promovuese në Prishtinë, Mitrovicë, Gjilan, Prizren dhe Ferizaj. Për qytetarët e interesuar janë shpërndarë broshura dhe fletëpalosje të bërë si pjesë e projektit DEAR WEST.

DSC00054

Të gjitha ngjarjet janë organizuar në vende ku ka pasur qarkullimi më të madh të njerëzve të të gjitha moshave për tu mundësuar të përfshihen edhe qytetarë të rinj edhe të moshuar si turistë potencial.

DSC00258

Promovimet mundësuan komunikim të drejtpërdrejtë me njerëzit. Qytetarët shprehën habi që ka vende të tilla të bukura në afërsi të tyre. Ata komentonin se është mirë që kështu mund të jetë njihen me vendet turistike në Kosovë dhe direkt për të pyesin se si atomund të vizitohen dhe seçfarë të presin atje, e tjera.

IMG 8542