IMG 3910Më 24 tetor 2012 në territorin e komunave të Deçanit dhe Istogut, si pjesë e projektit DEAR WEST është bërë pyllëzimi I sipërfaqeve të zhveshura si pasojë e zjarreve, erës dhe kushteve tjera atmosferike. Në pyllëzim janë përfshirë në mënyrë aktive nxënës të disa shkollave të mesme në të dy qytetet.

DSC00054Për të promovuar potencialet turistike të Kosovës perëndimore, në më shumë qytete u organizua promovim i drejtpërdrejtë. U organizuan shtatë evenimente promovuese në Prishtinë, Mitrovicë, Gjilan, Prizren dhe Ferizaj. Për qytetarët e interesuar janë shpërndarë broshura dhe fletëpalosje të bërë si pjesë e projektit DEAR WEST.

IMG 3212Nga data 4 deri 6 tetor 2012, në Maqedoni u realizua vizita e fundit studimore në lidhje me përvojat e turizmit alternativ dhe atij rural. Një grup prej 12 pjesëmarrësve nga Kosova perëndimore ka pasur mundësi për të parë më shumë shembuj dhe të bisedojnë me sipërmarrësit atje rreth përvojës së tyre në biznesin e turizmit.

IMG 3049Nga data29 shtator deri më 2 tetor 2012, në Junik u mbajt trajnim për përgatitjen e ushqimit tradicional. Nëpër trajnim kaluan më shumë se 20 vajza dhe gra. Trajnimi u organizua në bashkëpunim me organizatën e grave “Rrënja” nga Juniku.

IMG 2458MEDF së bashku me grupet lokale të veprimit nga Peja, Deçani, Klina dhe Istogu nga data 28 deri më 30 qershor organizoi një vizitë studimore në Mal të Zi dhe Shqipëri. Pjesëmarrësit patën mundësinë të shohin se si në këto vende zhvillohet dhe të funksionon turizmi alternativ.